รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน (New Year 2015)

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: 26 ธ.ค. 57 - 3 ม.ค. 58

Price: 139,990

     
รื่นเริงหรรษาชิสึโอกะ 6 วัน 3 คืน (วันรัฐธรรมนูญ)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 6 - 11 ธ.ค. 2557

Price: 49,990

     
รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน (New Year 2015)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 27 ธ.ค. 57 – 01 ม.ค. 58

Price: 59,990

     
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (คริสต์มาส)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 23 - 28 ธ.ค. 2557

Price: 56,990

     
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (คริสต์มาส)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 5   Date: 24 - 28 ธ.ค. 2557

Price: 49,990