รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันออกและแคนาดา 9 วัน 6 คืน (วันสงกรานต์)

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: 10-18 เม.ย. 2558

Price: 109,990

     
รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน (วันสงกรานต์)

Region: America   Airline:

Days: 8   Date: 12-19 เม.ย. 2558

Price: 89,990

     
รื่นเริงหรรษาชิสึโอกะ 6 วัน 3 คืน

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 18-23 ก.พ. / 3-8 มี.ค. 2558

Price: 54,990

     
รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน (วันสงกรานต์)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 10-15 เม.ย. 2558

Price: 59,990

     
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (Sapporo Snow Festival 2015)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 7-12 ก.พ. 2558

Price: 69,990