รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันออกและแคนาดา 9 วัน 6 คืน

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: 23-31 ต.ค. 2558

Price: 109,990

     
รื่นเริงหรรษานาโกย่า 6 วัน 3 คืน

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 20-25 ต.ค. 2558

Price: 49,990

     
รื่นเริงหรรษาแคนาดา-อเมริกา(ล่องเรือสำราญ)

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2558

Price: 89,990

     
รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 20-25 ต.ค. 2558

Price: 57,990

     
รื่นเริงหรรษาแคนาดา 8 วัน 6 คืน

Region: America   Airline: KE

Days: 8   Date: 7-14 ต.ค. 2558

Price: 119,990