รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน

Region: America   Airline: CX

Days: 8   Date: 14 - 21 พ.ค. 59

Price: 81,990

     
Enjoy ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน

Region: Japan   Airline: 3K

Days: 5   Date: 17-21 พ.ค.59,14-18 มิ.ย.59,16-20 ก.ค.59

Price: 34,990

     
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (ชมลาเวนเดอร์)

Region: Japan   Airline: TG

Days: 6   Date: 15-20,16-21,26-31 ก.ค. 59

Price: 65,990

     
ไฮไซโอกินาว่า 4 วัน 3 คืน

Region: Japan   Airline: CI

Days: 4   Date: 16 – 19 ก.ค. 59,11 – 14 ส.ค. 59,22 – 25 ก.ย. 59,21 – 24 ต.ค. 59

Price: 34,990

     
รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน

Region: America   Airline: BR

Days: 8   Date: 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 59

Price: 87,990